Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV


Na základě valné hromady konané dne 21. 12. 2022 došlo ke změně statutu podfondu CREDITAS ENERGY, kdy došlo ke změně účetního období z kalendářního roku na hospodářsky rok. Prvním hospodářským rokem podfondu se rozumí období ode dne 1. 12. 2022 do 31. 3. 2023 (podrobněji uvedeno v článku 6.2 statutu podfondu).