Valná hromada CREDITAS ASSETS SICAV


Na základě valné hromady konané dne 30.3.2023 došlo ke změně stanov společnosti CREDITAS ASSETS SICAV a.s. z důvodu prodloužení doby navýšení minimálního i maximálního zhodnocení o 3 % p.a. připadajícího na třídu Premium investičních akcií, Premium Plus investičních akcií a Premium Plus investičních akcií B vydaných k podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV a to z doby od 1.7.2022 do 30.6.2023 na dobu od 1.7.2022 do 30.6.2024.