Valná hromada CREDITAS LOAN SICAV


Dne 23. 11. 2021 došlo ke konání valné hromady společnosti CREDITAS LOAN SICAV a.s. Důvodem konání valné hromady bylo rozhodnutí společnosti odvolat dva členy kontrolního orgánu z funkce a přijmout nové znění stanov společnosti. 

Odvolání dvou členů kontrolního orgánu z funkce a nahrazením pouze jednoho, nemá žádný dopad na investiční strategii a budoucí zhodnocení podfondu.