Podmínky používání

Provozovatelem internetových stránek www.creditasfondy.cz je CREDITAS fond SICAV a.s., IČO 085 33 610, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 (dále jen „Fond“). Internetové stránky Fondu a na nich obsažené informace slouží především k informování o činnosti Fondu. Takto zveřejněné údaje slouží pouze k informativním účelům a přes veškerou snahu Fondu nemusí jít o údaje bezvýhradně kompletní, či zcela správné a aktuální. Fond usiluje o nepřetržité zajištění přístupu ke svým internetovým stránkám, neodpovídá však za jakoukoli újmu, která by mohla být způsobena nedostupností svých internetových stránek, či jejich části, či jinak v souvislosti s internetovými stránkami Fondu. 

Používání internetových stránek Fondu je povoleno pouze běžným způsobem a za využití běžných prostředků, zakázány jsou především činnosti nadměrně zatěžující technickou a datovou infrastrukturu (zejm. mnohonásobné opakované bezúčelné přístupy, stahování celého obsahu webu, provádění „testování“ internetových stránek, provádění analýzy jejich kódu apod.), zasahování do obsahové a technické složky stránek. Přístup do některých částí může být omezen/podmíněn přihlášením za užití individuálních přihlašovacích údajů. 

Fond je oprávněna měnit podobu a obsah svých internetových stránek, využívané technologie, řídit provoz, či provoz stránek ukončit. Použití osobních údajů zadaných návštěvníkem internetových stránek Fondu se řídí dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na internetových stránkách Fondu.