• CREDITAS Nemovitostní I

  CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je speciální fond nemovitostí, který cílí primárně na komerční nemovitosti.

  Více informací
  Hodnota investiční akcie k 30. 04. 2023
  1,2056 Kč
 • CREDITAS ENERGY

  CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na investice v oblasti energetiky.

  Více informací
  Hodnoty investičních akcií k 28. 02. 2023
  Premium
  investiční akcie (PIA)
  1,1302 Kč
  Premium Plus
  investiční akcie (PPIA)
  1,1397 Kč
 • CREDITAS LOAN

  CREDITAS LOAN, podfond SICAV je fond kvalifikovaných investorů zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček.

  Více informací
  Hodnoty investičních akcií k 31. 12. 2022
  Premium
  investiční akcie (PIA)
  1,1086 Kč
  Premium Plus
  investiční akcie (PPIA)
  1,1185 Kč

Investiční fondy ze skupiny CREDITAS

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.

Poměrně stabilní zhodnocení

Cílem fondů je dosahovat zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do projektů převážně v České republice.

Speciální fond nemovitostí

Rozšiřte své investiční portfolio bez nutnosti přímé investice do konkrétní nemovitosti a bez starostí z toho plynoucích.

Pro kvalifikované investory

Dva fondy kvalifikovaných investorů pro ty, kteří mají odpovídající finanční zázemí a patřičné odborné znalosti a zkušenosti.

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID/KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 4 či 5 let (dle typu podfondu).