Investiční fondy
ze skupiny CREDITAS

Fondy na těchto stránkách mají jedno společné, jsou přímo založeny českou skupinou CREDITAS, skupina CREDITAS se na jejich založení spolupodílela či jsou jejich cenné papíry distribuovány prostřednictvím Banky CREDITAS.  Skupina CREDITAS se zaměřujeme především na dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. Hlavními pilíři podnikání skupiny jsou finanční služby, reality a energetika. Jejím cílem je hledat na trhu nové příležitosti, využívat je a rozvíjet jejich potenciál. Díky odpovědnému přístupu investičním projektům se skupině daří dlouhodobě dosahovat růstu a vysoké návratnosti investic. Zakladatelem a vlastníkem skupiny CREDITAS je Pavel Hubáček. 

Investice se skupinou CREDITAS

Fondy pro všechny

V portfoliu skupiny naleznete fondy pro veřejnost, které jsou vhodné i pro ty co s investováním teprve začínají.

Pro zkušené pak máme rozrůstající se nabídku fondů kvalifikovaných investorů.

Osvobození od daně

Trvá-li investice déle než 3 roky, je zisk z prodeje investičních akcií pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmů.


Skupina CREDITAS

CREDITAS je česká skupina, která úspěšně rozvíjí své aktivity v oblastech finančních služeb, energetity a realit.

Pravidelné investice

Pravidelné investování nezatěžuje tolik váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít s nižší částkou v řádech stovek korun měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností. Pravidelnou investici umožňují především naše fondy pro veřejnost.

Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont daného fondu.