CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

CREDITAS Nemovitostní I

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV cílí primárně na funkční komerční nemovitosti. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Investiční akcie


Aktuální hodnota cenného papíru

k datu 30. 6. 2024

1,3634 Kč

Kumulativní výkonnost

k datu 30. 6. 2024

1 měsíc 5,47 %
3 měsíce 6,07 %
6 měsíců 7,68 %
1 rok 10,58 %
2 roky 21,75 %
3 roky 33,85 %
4 roky 41,46 %
od vzniku 36,34 %
Zobrazit
Graf

Upozornění: Hodnota NAV byla schválena depozitářem fondu, společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., a v souladu se statutem fondu zveřejněna na stránkách fondu www.creditasis.cz. Výkonnost je uváděna v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů.

ISIN investičních akcií:

CZ0008044666

Minimální objem jednorázové investice:

první nákup akcií od 5 000 Kč; druhý a další nákup akcií od 5 000 Kč

Minimální objem pravidelné investice:

500 Kč

Maximální objem jednorázové/pravidelné investice:

není stanoven

Minimální objem odkupu:

není stanoven; přirozeně jde o 1 ks investiční akcie

Vstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Výstupní poplatek:

0,0 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

Manažerský poplatek:

max. 1,80 %

Celková nákladovost (TER):

2,19 % z průměrné čisté hodnoty aktiv

Rizika investování do investičních akcií CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Strategie, cíle a investice


CREDITAS Nemovitostní I cílí primárně na funkční komerční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

85 tis. m²
pronajímatelných ploch

9 nemovitostí
v majetku podfondu

Struktura majetku
v % k 30. 6. 2024

Graf

Business Park Čestlice

Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje 15 tis. m² retailových ploch při exitu E8 z dálnice D1 ve směru na Prahu.

15 tis. m²
ploch

Business Park Písek

Areál se nachází v průmyslové zóně Písek Sever. Skladové plochy využívá společnost AL-KO ke své obchodní činnosti. 

2,5 tis. m²
ploch

Business Park Pardubice

Skladové a logistické areály jsou pronajaty společnostem Foxconn, Flex International a NEDCON BOHEMIA.

34,5 tis. m²
ploch

Business Park Trmice

V průmyslové zóně nedaleko Ústí nad Labem má svůj výrobní závod společnost Black & Decker (Czech) s.r.o.

33,3 tis. m²
ploch

Strategie, cíle a investice

CREDITAS Nemovitostní I cílí primárně na funkční komerční nemovitosti, které jsou schopné generovat okamžitý hotovostní tok. Jedná se především o administrativní budovy, obchodní a multifunkční centra, skladové a logistické parky a průmyslové objekty. 

Struktura majetku
v % k 30. 6. 2024

Graf

85 tis. m²
pronajímatelných ploch


9 nemovitostí
v majetku podfondu


Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení kolem 5 % p.a. prostřednictvím výnosů z investic do nemovitostí převážně v České republice. Předmětem zájmu není výstavba nemovitostí. Očekávané výnosy z investic budou reinvestovány.

Business Park Čestlice

Obchodně logistický park v Praze Čestlicích představuje 15 tis. m² retailových ploch při exitu E8 z dálnice D1 ve směru na Prahu.

15 tis. m²
ploch

Business Park Písek

Areál se nachází v průmyslové zóně Písek Sever. Skladové plochy využívá společnost AL-KO ke své obchodní činnosti. 

2,5 tis. m²
ploch

Business Park Pardubice

Skladové a logistické areály jsou pronajaty společnostem Foxconn, Flex International a NEDCON BOHEMIA.

34,5 tis. m²
ploch

Business Park Trmice

V průmyslové zóně nedaleko Ústí nad Labem má svůj výrobní závod společnost Black & Decker (Czech) s.r.o.

33,3 tis. m²
ploch

Název podfondu:

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Typ fondu:

speciální fond nemovitostí

Investiční horizont:

min. 5 let 

Datum založení:

23. 10. 2019 

Cenný papír:

Investiční akcie 

Fond:

CREDITAS fond SICAV, a.s. 

Měna:

Kč 

Auditor:

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o..

Depozitář:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Administrátor:

Conseq Funds investiční společnost, a.s. 

Obhospodařovatel:

CREDITAS investiční společnost, a.s. 

Dokumenty


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS fond SICAV, a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Dokumenty


Důležité upozornění

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení mají pouze informativní charakter a obsahují pouze základní přehled, jejich účelem není nahradit statut. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Potencionální investoři by měli zvážit rizika vyplývající z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedena v jejich příslušném dodatku ke statutu Fondu, která se odráží zejména v doporučeném investičním horizontu, jakož i poplatcích a nákladech příslušného fondu. Toto sdělení bylo připraveno s náležitou pečlivostí a pozorností, Banka však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací uvedených v tomto sdělení není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti.

Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KID), které jsou dostupné v českém jazyce na www.creditasis.cz, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje.

Banka CREDITAS a.s. výslovně upozorňuje, že ve vztahu ke CREDITAS fond SICAV, a.s., je osobou se zvláštním vztahem ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb., o bankách.

Chci investovat do 
fondu CREDITAS Nemovitostní I

Na stránce mám zájem se dozvíte bližší podrobnosti o tom, jak snadno začít investovat do investičního fondu CREDITAS Nemovitostní I.


Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.