Business Park
Pardubice

Skladový a logistický areál Pardubice se nachází pouze 4 km od centra Pardubic, v lokalitě Černá za Bory přibližně 1 h 20 min od Prahy. Leží přímo vedle komunikace spojující Pardubice s Dašicemi a 15 km od dálnice D35 (Hradec Králové / dálnice D11 - Olomouc - Lipník nad Bečvou / dálnice D1), která bude po dostavění tvořit druhou nejdůležitější spojnici Východ — Západ v ČR.

Areál nabízí v rámci první etapy dva logistické sklady označené jako DC1 a DC2 a odstavné plochy pro návěsy. Obě haly jsou dlouhodobě pronajaty společnostem Foxconn European Manufacturing Services s.r.o. (hala DC1) a Flex International s.r.o. (hala DC2). Součástí areálu jsou také parkovací plochy, obslužné a požární komunikace, dvě vrátnice a strojovna samočinného hasicího zařízení s nádrží.

Hala skladového a logistického parku v Pardubicích je dlouhodobě pronajata společnosti NEDCON BOHEMIA, s.r.o. Součástí areálu jsou parkovací plochy pro osobní vozidla, požární komunikace a odstavná plocha pro kamiony.

Celková plocha pozemku včetně zastavěné plochy a komunikací je 34,5 tis. m².

Společnost

BP Pardubice s.r.o.

Výše podílu

100 %

Lokace I.

Staročernská 227, 530 02 Pardubice IV

Pronajímatelná plocha skladu DC1, DC2

14 031 m², 9 715 

Pronajímatelná plocha office DC1, DC2

1 010 m², 1 656 m²

Lokace II.

Holandská 45, 533 01 Pardubice IV

Pronajímatelná plocha skladu

7 939 m²

Pronajímatelná plocha office

214 m²

Obsazenost

100 %

Nájemci:

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o.
Flextronics International s.r.o.
NEDCON BOHEMIA, s.r.o.

Hala DC1 

Hala DC2

Holandská 45