Distribuce energie

Energetické společnosti v majetku podfondu distribuují 1TWh elektrické energie a plynu za rok (88 % elektřina, 12 % plyn). Podfond CREDITAS ENERGY se tak svými majetkovými účastmi zařadil na pozici největšího alternativního distributora a celkově čtvrtého nejvýznamnějšího distributora elektřiny v ČR (po společnostech ČEZ Distribuce, a.s., E.GD, a.s. a PREdistribuce, a.s.). Energetický podfond využívá služeb a sofistikovaného know-how skupiny UCED, která působí v energetice již od roku 2013.

1 TWh/rok

Distribuované elektřiny a plynu

120+

Distribučních soustav

6000+

Odběrných míst

Majetkové účasti podfondu CREDITAS ENERGY

Skupina UCED vytváří tzv. lokální distribuční soustavy (LDS), kdy prostřednictvím jednoho připojovacího bodu je k nadřazené distribuční soustavě připojeno více koncových odběratelů elektřiny či plynu. Lokální distribuční soustavu provozuje distribuční společnost, která na základě licence udělované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) zajišťuje pro odběratele veškeré služby spojené s dodávkami elektrické energie či plynu.

UCED Distribuce s.r.o.

Lokace58 území v ČR
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina110 kV
Přenosová kapacita278 MW
Zahájení licencované činnosti UCED1. 7. 2019


Licencovaná společnost na distribuci elektřiny pro 58 vymezených distribučních území v České republice. Mezi nejvýznamnější území distribuce patří Kutná Hora, České Budějovice Okružní, Krupka, Nošovice, Brno Vlněna či Olomouc Šantovka.

UCED Přerov s.r.o.

LokacePřerov
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina110 kV
Přenosová kapacita40 MW
Zahájení licencované činnosti UCED1. 12. 2019


Distribuční území v průmyslovém parku bývalých přerovských strojíren. Významnými odběrateli jsou společnosti PSP Machinery, Metso ČR, ČMŽO Přerov.

UCED Chomutov s.r.o.

LokaceChomutov
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina220 kV
Přenosová kapacita126 MW
Zahájení licencované činnosti UCED1. 1. 2013


Regionální distribuční soustava v průmyslovém areálu v Chomutově na území bývalých Železáren Chomutov. Významnými odběrateli jsou společnosti Z-Group Steel Holding, Sandvik Chomutov Precision Tubes či Slévárna Chomutov.

UCED Kopřivnice s.r.o.

LokaceKopřivnice
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina110 kV
Přenosová kapacita52 MW
Zahájení licencované činnosti UCED1. 1. 2017


Distribuční území v průmyslovém areálu TATRA TRUCK a přilehlém průmyslovém parku v Kopřivnici. TATRA se řadí mezi nejstarší automobilky světa a značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl u nás i v zahraničí.

UCED Vítkovice a.s.

Lokace58 území v ČR
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina110 kV
Přenosová kapacita114 MW
Zahájení licencované činnosti UCED30. 9. 2016


Distribuční území v katastrálním území Moravská Ostrava, Zábřeh-Hulváky, VŽ, oblast Dolních Vítkovic, Hrabůvka. Odběrateli jsou společnosti skupiny VÍTKOVICE, či skupiny Witkowitz.

UCED Distribuce III s.r.o.

Lokace33 území v ČR
Vstup1/2021
Nejvyšší napěťová hladina35 kV
Přenosová kapacita215 MW
Zahájení licencované činnosti UCED1. 7. 2019


Licencovaná společnost na distribuci elektřiny pro 33 vymezených distribučních území v České republice. Distribuce pro průmyslové parky, retailové i rezidenční projekty. Síť zahrnuje 46 km VN kabelů, 15,5 km NN kabelů a 144 transformátorů.