Výroba energie

Výrobu energie v podfondu CREDITAS ENERGY zajišťuje společnost UCED BIO s.r.o. Jedná se o jednu z největších tepláren na biomasu v Česku. Elektřinu a teplo získává kombinovanou formou z obilné a řepkové slámy. Tento ekologický provoz se dvěma biobloky v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a. s. disponuje tepelným výkonem 41,5 MW.

Majetkové účasti
podfondu Creditas ENERGY

Společnost UCED BIO s.r.o. provozuje vlastní nově zbudovaný energetický zdroj využívající fytomasu pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla s kompletním stavebním, technologickým příslušenstvím a službami v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a.s. Palivem energetického zdroje je obilná a řepková sláma a cíleně pěstované energetické plodiny ve formě standardizovaných balíků.

UCED Bio s.r.o.

Výše podílu:

100 %


Vstup podfondu:

10/2021


Přenosová kapacita

41,5 MW


Jedná se o jednu z největších tepláren na biomasu v Česku. Elektřinu a teplo získává kombinovanou formou z obilné a řepkové slámy. Tento ekologický provoz se dvěma biobloky v průmyslovém areálu ČKD Kutná Hora, a. s. disponuje tepelným výkonem 41,5 MW.